Hơn 1,4 ngàn doanh nghiệp trên tỉnh Đồng Nai phục hồi sản xuất

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến ngày 18-10-2021, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1,4 ngàn doanh nghiệp đã khôi phục lại sản xuất và nâng công suất các nhà máy lên.

Các doanh nghiệp vẫn đang áp dụng cùng lúc nhiều phương án để duy trì sản xuất gồm: 3 tại chỗ, 1 cung đường- 2 địa điểm, cho lao động đi về hằng ngày. Gần 20 ngày qua, các doanh nghiệp liên tục đăng ký cho lao động đi, về hằng ngày đối với những khu vực nguy cơ dịch thấp (vùng xanh). Riêng trong ngày 18-10, có 17 doanh nghiệp được chấp thuận cho lao động đi, về hằng ngày.

Trong các khu công nghiệp của tỉnh hiện có trên 1,7 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động và giải quyết việc làm cho gần 615,4 ngàn người. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát chỉ có hơn 1,1 ngàn doanh nghiệp duy trì được sản xuất với tổng số lao động hơn 134 ngàn người. Bắt đầu từ cuối tháng 9-2021, UBND tỉnh có chính sách mở cửa để khôi phục phát triển kinh tế – xã hội, các doanh nghiệp bắt đầu đăng ký bổ sung thêm lao động và nâng công suất các nhà máy.

Đến nay, đã có thêm khoảng 216 ngàn lao động trở lại làm việc, nâng số lao động đang làm việc trong các nhà máy lên trên 350 ngàn người. Hiện vẫn còn hơn 265 ngàn lao động trong các khu công nghiệp vẫn đang tạm thời nghỉ việc. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đăng ký bổ sung thêm lao động, cho lao động đi về hằng ngày để trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *